top of page

Facilitera en Lean Coffee online med MURAL

Lean Coffee är ett "strukturerat men agenda-löst möte". Det är ett effektivt sätt att facilitera Q&As och andra möten på ett involverande sätt. Med Lean Coffee är det lättare att se till att diskussioner inte spårar ur.

En Lean Coffee session fungerar antagligen bäst fysiskt framför en whiteboard, men kan definitivt hållas effektivt online också. Man kan använda en specialbyggd tjänst som till exempel Lean Coffee Table, Trello power-ups, eller något ännu enklare.

Personligen har jag väldigt bra erfarenhet av MURAL för att köra online möten, inräknat Lean Coffee sessioner.

Den här artikeln baseras på min Lean Coffee MURAL mall. Använd den som den är eller anpassa den till dina behov.

Här nedan beskriver jag kortfattat hur du använder mallen.

Steg 1: Skriv upp frågor/ämnen

Det första steget i en Lean Coffee är att låta deltagarna skriva ner frågor och ämnen på post-it lappar.

Jag brukar sätta tidsgränsen för detta till mellan 5 och 15 minuter.

Steg 2: Rösta

När du har tillräckligt med ämnen så är det dags att rösta. Använd den inbyggda funktionen i MURAL. Ge alla tre till fem röster var.

Tips! Dela muralen i förväg så att man kan skriva ner frågor innan mötet.

Steg 3: Välj ämnen

När alla har röstat så väljer man de ämnen som fått flest röster och placerar dem i "Selected & Prioritized" kolumnen. När det är klart så är det dags att börja prata!

Steg 4: Diskutera

Börja med ämnet som fått flest röster.

Använd MURAL:s inbyggda timer för att tidsbegränsa diskussionen till fem minuter. Börja sedan att diskutera. Om det behövs så be den som skrev lappen att beskriva den.

När tiden är slut bestämmer man tillsammans om man ska fortsätta ytterligare tre minuter, eller ta nästa lapp.

Om man vill fortsätta så sätt en ny timer - men på tre minuter denna gång. Man kan fortsätta så här tills en majoritet vill gå vidare, eller bestämma att man kör max ett antal rundor på ett ämne.

Jag har valt en väldigt enkel typ av röstning eftersom jag tycker det tar för lång tid att köra en "riktig" röstning. Istället ber jag alla att flytta sina muspekare till antingen 👍 eller 👎 och bestämmer baserat på det. (Man kan behöva be deltagarna flytta runt muspekarna lite för att dom ska synas.)

När en majoritet vill gå vidare flyttar man lappen till "Already discussed" och tar nästa ämne från toppen av "Selected" kolumnen.

Tips! Tidsboxarna på fem respektive tre minuter är enbart rekommendationer. Du kan experimentera med andra längder. Det är oftast en bra idé med en längre första runda dock.

Sammanfattning

Att hålla Lean Coffee sessioner online fungerar bra. Det hjälper att ha ett bra verktyg vare sig det är en skräddarsydd app eller en mall i ett verktyg som Miro eller MURAL.

Vad är din erfarenhet av att köra Lean Coffee med distribuerade team och/eller online? Har du några tips du vill dela med dig av?

2 commentaires


Har deltagit i flera Lean Coffe sessioner online, både med erfarna och mindre erfarna facilitatorer. Effektiva diskussioner, ett och samma ämne äter inte upp hela mötet, timern utgör en praktisk detalj för att hantera diskussioner som kan vara svåra att som person gå in och avbryta. Man behöver inte gå en kurs för att facilitera ett Lean Coffe Möte.

J'aime
Magnus Nord
Magnus Nord
30 mai 2022
En réponse à

Jag håller helt med. Det är ett jättebra verktyg för att öka kvalitén på sessioner utan att det krävs en doktorexamen i facilitering eller mötesteknik :-)

J'aime

Färdiga utbildningar inom agilt eller en kurs anpassad till era behov?

  Produktägare

Till dig som är

bottom of page