top of page

Fem tecken på att ni inte är ett Scrum team

Uppdaterat: 31 maj 2022

Alla är med i ett team dessa dagar, tycks det. Eller det är i alla fall vad de säger. Många "team" jag har stött på är i bästa fall grupper.

Om man kör Scrum har det här betydelse. Scrum skapades med team i åtanke. För att Scrum ska fungera så krävs ett team.

Innan vi går händelserna i förväg och listar fem tecken på att ni är en grupp och inte ett team, låt oss titta på skillnaden mellan grupper och team.

Korta versionen: Grupper "cooperate", team "collaborate" (Sorry, finns inga riktigt bra svenska ord som inte kan misstolkas så vitt jag vet.)

Cooperation

När man "co-opererar" så jobbar man i samma kontext men löser olika aspekter av ett problem. Ibland gör man detta för att det passar ens personliga agenda, men man kan ha väldigt olika mål.

police arrest
Polisen har säkert bett mannen "to cooperate", men dom har väldigt olika agendor

Collaboration

När man kollaborerar (collaborate) så löser man samma problem tillsammans. Man har samma mål. För att detta ska fungera behöver man ha en delad förståelse av problemet. Det kräver att man synkroniserar och kommunicerar.

Symptom på att ni inte är ett team

Någon enstaka av dessa saker innebär inte automatiskt att ni inte är ett team, men det är värt att reflektera över dem. Om du känner igen flera av sakerna i ditt "team" så borde ni antagligen fundera på om ni verkligen agerar och jobbar som ett team. Och om ni vill det.

1. Alla jobbar på varsitt objekt från backloggen

Om alla jobbar på varsin story, så jobbar man i samma kontext men med olika aspekter av problemet.

2. Mini-vattenfall i sprinten

När backlog-objekt överlämnas mellan personer inuti en sprint skapar man i praktiken ett mini-vattenfall.

Det kommer alltid finnas överlämningar, men normen ska vara att jobba på samma objekt tillsammans och samtidigt. Överlämningar ska mestadels ske iterativt och med snabba feedback loopar.

Difference waterfall and agile

Ett vanligt scenario är att stories lämnas över till testare i slutet av sprinten. Det här är på sätt och vis en variant av den första punkten, men istället för att dela upp arbetet mellan personer med samma roll (till exempel utvecklare som jobbar på separata stories) så delar man upp arbetet mellan roller. Gud förbjude att man gör både och, eller hur?

3. Separata estimat baserat på typ av arbete

Som en konsekvens av att dela upp arbetet mellan personer och roller kanske det även känns naturligt att alla gör sina egna estimat.

Om ni använder relativa estimat, till exempel story points, och skapar olika estimat beroende på vilken typ av arbete det är eller vem som gör jobbet - eller om ni konsekvent delar upp stories i exempelvis utveckling och testning - så går ni tillväga på fel sätt.

4. Scrum-möten känns som bortkastad tid

Om ni är en grupp (inte ett team) så är det mycket möjligt att Scrum-mötena känns meningslösa. Jag menar, vad är poängen med att lyssna på Mike när han pratar om den där storyn han jobbar på, och varför spendera en massa tid på att förstå och diskutera sprint-backloggen när jag bara ska jobba på just den här storyn.

Å andra sidan, om man kollaborerar och jobbar tillsammans på samma saker, så blir det helt plötsligt superintressant att lyssna på Mike. Med ett team-mindset så är det mycket möjligt att du också blir involverad, och oavsett bör du känna ett delat ansvar för teamets resultat. Inte bara för ditt eget bidrag.

När man känner ett delat ansvar för teamets arbete, blir det även mer intressant att prata om hur ni jobbar. Vilket tar oss till sista punkten på listan.

5. Inga konflikter

Om alla jobbar på separata saker, om du inte är beroende på vad andra gör, och om du inte känner ett delat ansvar för teamets leverabler, så finns det inget skäl att diskutera.

Så snart ni börjar bero på varandra, arbeta tillsammans och bry er om teamets resultat, så följer konflikter som ett brev på posten. Grupper kan dock vara väldigt kreativa när det gäller att undvika konflikter. Om det till exempel är spänningar i teamet kan en enkel utväg vara - medvetet eller inte - att skapa mer eller mindre isolerade undergrupper inuti teamet.

Självklart vill man inte ha öppet krig i teamet, men det är viktigt att man kan ha en öppen och ärlig dialog baserad på tillit och trygghet. När människor blir känslosamma och det hettar till är det ofta ett tecken på att man bryr sig. Ett moget team och en bra coach kan se till att diskussionerna inte eskalerar för långt.

Sammanfattning

Att sätta ihop en hop människor i en kontorsyta och ge dem en backlog betyder inte att man har ett team. För att vara ett team behöver ni arbeta tillsammans och ha en gemensam förståelse för vad problemet är, och ni behöver ett gemensamt uppdrag och mål. Ni behöver också känna ett gemensamt ansvar för hela teamets leverabler, och sätta teamets mål framför era egna. Det sker inte automatiskt, och det är inte enkelt, men om du någon gång varit med i ett riktigt team vet du att det är värt insatsen tio gånger om.

Känner du igen något av det här från ditt team? Och vad tycker du, är du med i ett team eller en grupp? Och om ni inte är ett team, är det ett problem?

Comments


Färdiga utbildningar inom agilt eller en kurs anpassad till era behov?

  Produktägare

Till dig som är

bottom of page