top of page

Jira Tips: Håll koll på ändringar i din backlog med tre enkla steg

I den här artikeln visar jag hur du får uppdateringar via e-post när något viktigt händer i din backlog.

Att hänga med på alla ändringar i sin backlog kan vara tidskrävande, men att hålla koll på viktiga händelser och ändringar är jätteviktigt som produktägare.

Hand holding pile of rocks

Ett bra sätt att hålla sig uppdaterad är att sätta upp en epost-prenumeration. I Jira kan du skapa en epost-prenumeration från vilket filter som helst. Uppsatt på rätt sätt så informerar det dig om skapade och ändrade ärenden i din backlog.

Så hur gör du det?

Steg #1: Sök efter ärenden

Filter skapas baserat på sökningar, så det första vi behöver göra är att bestämma vilka ärenden som ska dyka upp i filtret.

Här är en sökning som listar ärenden i det valda projektet och som uppdaterats de senaste 24 timmarna. (Anledningen till tidsspannet kommer bli tydligt i steg 3.)

project IN (<PROJECT-KEY>) AND updated >= -24h

Ett annat exempel som visar alla ärenden som skapats de senaste 24 timmarna. Det exkluderar ärenden som skapades av den nuvarande användaren (dvs du själv).

project IN (<PROJECT-KEY>) AND created >= -24h AND creator != currentUser()

Ett tredje exempel som listar ärenden vars status ändrats.

project IN (<PROJECT-KEY>) AND status CHANGED AFTER -24h AND NOT status CHANGED BY currentUser()

Steg #2: Skapa ett filter

Nu är det dags att skapa ett filter. Det gör du genom att klicka på "Save as" (Spara som) från söksidan.

Jira save as filter

Steg #3: Skapa en prenumeration

Sista steget är att skapa en prenumeration från den sparade sökningen (antingen som separata filter eller genom att slå ihop dom till en sökning - själv föredrar jag separata filter).

Klicka på "Details" (Detaljer) bredvid namnet på filtret, och sedan på "New subscription".

Creating a subscription in Jira

Från dialogen som dyker upp kan du välja schemaläggning och frekvens. Jag brukar välja "Daily". Det här är även skälet till "updated" delen av sökningen: du vill bara visa ärenden som ändrats sedan det föregående mailet. (Om du sätter upp en veckovis prenumeration så vill du antagligen ändra sökningen till updated >= -7d där d står för dagar.)

Sådär! Nu kommer du få ett e-postmeddelande när något viktigt händer i din Jira backlog.

Avslutningsvis

Jira-filter och prenumerationer är kraftfulla verktyg, och kan användas till mycket. Den här artikeln skrapade bara på ytan. Experimentera med andra sökningar!

Använder du några andra filter i Jira? Eller har du några frågor om andra sökningar?

Comments


Färdiga utbildningar inom agilt eller en kurs anpassad till era behov?

  Produktägare

Till dig som är

bottom of page