top of page

Produktägarens heliga graal

Letar du efter den heliga graalen för produktägare? Patentlösningen som löser allting? I den här artikeln kommer jag avslöja vad det är 😉

Så vad är det? Att få till bra relativa estimat? Att skriva perfekta user stories? Bygga inkrementellt på riktigt? Ok, jag erkänner.... Det finns inget hemligt vapen. Det som kommer närmast att vara en är... (trumvirvel 🥁)... Att prata!

Silver bullet

Prata om vadå, frågar du dig. Det som allting handlar om: mjukvaran. Produkten vi bygger. Mer precist:

 • Sakerna i backloggen

 • Produktmål

 • Omvärldsanalys

Jag skulle kunna inkludera hur vi jobbar också, men låt oss strunta i det för tillfället..

Nästa fråga. Prata med vem?

 • Utvecklingsteam

 • Kunder

 • Affärsägare och andra intressenter

...och alla andra. Varför är det så viktigt att prata? Mjukvaruutveckling är komplicerat och komplext. Nyanser i kunders krav är för intrikata för att fångas i skrift. Det är få som förstår både de tekniska detaljerna och kundens verksamhet. Lägg till det användare och UI-design.

Vi behöver samarbeta för att saker ska funka, och att samarbeta innebär att prata. Och lyssna.

Backloggen

Bitarna vi lägger till produkten representeras vanligtvis av objekt i en backlog. Koden bakom varje sak, var för sig (ideellt) eller tillsammans med andra saker, skapar funktionaliteten.

Produktägarskap innebär att ta ansvar för vad som ska prioriteras, och att hitta den bästa möjliga balansen mellan önskemål, genomförbarhet och lönsamhet. Det kräver förståelse för slutanvändarnas behov, vad som är tekniskt möjligt, och vad kunderna behöver och vad dom ser för värde i produkten.

Nya delar behöver fungera tillsammans med vad som redan finns där. Det som till synes är en trivial funktion kan lätt förvandlas till en mardröm när den ska implementeras på grund av begränsningar till följd av tekniska val som gjorts flera år tidigare.

I en ideal värld är saker oberoende av varandra, och utvecklare spenderar åtskilligt med tid åt att bibehålla underhållbarhet, men det finns alltid begränsningar, och dom tenderar att växa ju mer vi lägger till och ju längre tid som går.

Som produktägare behöver du ha en kontinuerlig konversation med teamen om sakerna i backloggen av åtminstone tre skäl:

 • Du vill veta om det du frågar efter är oväntat dyrt eller enkelt att göra. Ofta kan teamen dela med sig av insikter och erbjuda billigare alternativ.

 • Även till synes enkla saker kommer att missförstås. Att lyssna in på team-möten och göra sig tillgänglig för att svara på affärsrelaterade frågor minskar risken för missförstånd och onödigt arbete.

 • Konversationer om backloggen kan ge viktiga ledtrådar om hur produkten mår.

Produktmål

Oavsett hur långa och detaljerade specifikationer ni skriver, så kommer de ändå kunna missförstås och vara öppna för tolkning. Mjukvaruutvecklingens inneboende komplexitet betyder att det aldrig är en rak väg mellan krav och en färdig produkt.

I komplexa system är det lönlöst att försöka skaffa sig central kontroll. Relationerna mellan orsak och verkan suddas ut.

Som produktägare måste du kommunicera mål, värderingar och prioriteringar:

 • Det ger team möjlighet att självorganisera och lösa problem snabbt och effektivt.

 • Det möjliggör bra affärsbeslut på daglig basis när alla förstår prioriteringar och vad som är viktigt – och varför.

 • Kunder och intressenter förstår vad produkten gör och vilka fördelar den har.

Omvärldsanalys

I större företag (läs: allting större än startups) så fjärmas team mer och mer från kunder och användare. Interna affärsägare och intressenter är ofta också svåra att nå. Har man tur blir man inbjuden till ett town hall möte (också kallade "all hands" eller "all company" möten) där den senaste kvartalsrapporten och försäljningen delas, och mål och företagsnyheter presenteras.

Många team längtar efter mer återkoppling från kunderna, och att förstå företagets prioriteringar.

Som produktägare är det din uppgift att fylla gapet:

 • Dela öppet med dig av saker du hör från kunderna. Bra och dåligt. Utvecklare älskar att få reda på hur det dom byggt uppskattas av användarna. Dom vill också veta hur produkten kan förbättras och vad som inte fungerar bra.

 • Vidarebefordra information från affärsägare och intressenter för att ge teamen kontext och hjälpa dom fatta bra beslut även om du inte är i närheten (vilket, såklart, inte ska ske så ofta).

Avslutningsvis

Prata. Det är inte alltid så enkelt som det låter. För att det ska fungera krävs psykologisk trygghet. Om det inte är på plats är jag inte ens säker på att prata gör saker bättre.

Kom ihåg att du får det du frågar efter. Om du inte får det du förväntade dig, så är det antagligen för att det du bad om kunde missförstås, och att du inte brydde dig om att ha en öppen och kontinuerlig konversation med de som ska leverera. Som det heter på engelska: "Assumption is the mother of all f**kups."

Har du fler exempel på varför det är viktigt att prata. Eller håller du inte med? Oavsett får du gärna återkoppla.


Comments


Färdiga utbildningar inom agilt eller en kurs anpassad till era behov?

  Produktägare

Till dig som är

bottom of page