top of page

Tre sätt att bli T-formade

Team-medlemmar bör våga sig utanför sina rollbeskrivningar, involvera sig i, och känna ett delat ägarskap för, hela teamets leverabler. I den här artikeln listar jag tre arbetssätt för att bli T-formade – ett jättebra mål på resan att bli ett självorganiserat tvärfunktionellt utvecklingsteam.

Mr T from the TV series A-Team
Mr T från TV serien A-Team

Att vara T-formad innebär att ha djupare kunskaper inom ett område och en bredare förståelse inom flera områden – vilket gör att man kan hjälpa till och förstå inte bara sitt eget expertområde. Det här är lite förenklat eftersom många har fler än ett expertområde och olika mycket kunskap inom många områden. Men liknelsen fungerar för att illustrera poängen.

T-formad: bred kompetens och djup kunskap

Att bli T-formad är ett medvetet mål som individ, team och organisation. Som teammedlem måste du vilja arbeta och leverera tillsammans, och att teamet lyckas.

"Att bli ett T kräver erfarenhet och vilja att lära sig saker som inte alltid har en nära koppling till ens eget specialområde." -Klaus Leopold, Practical Kanban

Team och individer behöver stöd från organisationen. Det behöver vara ok att ta den tid det krävs för att bli T-formade. Det behöver vara prioriterat av företaget, och uppfattas som något som gör organisationen effektivare.

Utan omsvep, här är tre saker som hjälper ditt team att bli T-formade.

1. Estimera tillsammans

När man estimerar saker tillsammans som team och använder relativa estimat, exempelvis story poäng, estimerar man allt arbete för att få arbetet klart, och man representerar den insatsen med en siffra.

Det här kan tyckas omöjligt då definitionen av "klart" oftast omfattar flera kompetensområden så som programmering, testning, design och dokumentation. Hur kan ett team komma fram till en siffra som innefattar allt detta?

Visst kan det känns avigt till att börja med, och det finns flera fällor längs vägen, men snart nog kommer teamet känna sig bekväma med, och duktiga på, att förstå vad som krävs för att få ett objekt klart. Relativa estimat är en viktig ingrediens för att det här ska fungera.

Att komma överens om ett estimat per objekt, och att estimera tillsammans, är ett utmärkt sätt att komma samman som team och skapa förståelse för alla aspekter av arbetet – och samtidigt lära sig nya saker och börja resan mot att bli T-formad.

2. Par- och mobbarbete

Att para ihop sig med någon på något i backlogen är ett bra sätt att dela kunskap och öka kvalitén. Parprogrammering är en delmängd av detta - två programmerare som skriver kod tillsammans – men begränsa det inte till en disciplin eller endast par.

Att en UX-designer och en utvecklare parar ihop sig kring något, eller en utvecklare och testare, är inte enbart ett bra sätt att bli mer T-formad och öka teamsammanhållning. Det är dessutom ett bra sätt att säkerställa att tvärdisciplinära aspekter tas om hand tidigt. Till exempel att designen är tekniskt realiserbar eller att koden är testbar.

Och varför begränsa er till enbart par? Varför inte låta hela teamet sitta tillsammans och arbete på en särskilt komplex uppgift - också känt som mobbprogrammering - eller för att gemensamt utforska en ny design eller API?

Om du oroar dig över att det här inte är effektivt – så kan du mycket väl bli förvånad när du väl provar det. Då överlämningar och missförstånd i princip försvinner kompenserar det mer än väl för eventuell tid som läggs på par- och mobbarbete.

3. Svärmning

Relaterat till par- och mobbarbete är svärmning.

Svärmning innebär att man sätter en WiP (Work in Progress) begränsning på teamets pågående-status, och ser till att så många som möjligt arbetar på den högst prioriterade uppgiften tills den är färdig. WiP-begränsningen bör vara betydligt lägre än antalet personer i teamet.

Att dra det här till sin spets i ett par iterationer (genom att sätta WiP-begränsningen till ett) kan skapa intressanta resultat. Kanske visar det sig att man behöver justera (förbättra) hur stories skrivs eller när/hur man involverar olika kompetenser.

I videon nedan förklarar Jeff Sutherland konceptet kopplat till Scrum.

"Jag har aldrig sett ett högpresterande Scrum-team där svärmning inte är ett etablerat arbetssätt." - Jeff Sutherland, programmerare och medskapare av Scrum

Avslutningsvis

Att ha T-formade individer och team (ja, team bör också vara T-formade) ökar effektiviteten, men resan att bli T-formade är minst lika viktig och värdefull.

Arbetssätten beskrivna i den här artikeln hjälper till att skapa empati och förståelse, och är utmärkta aktiviteter på vägen till att bli ett riktigt team - som arbetar och levererar tillsammans.

För att sammanfatta: Målet att bli T-formade har potentialen att göra er till ett bättre team.


Comments


Färdiga utbildningar inom agilt eller en kurs anpassad till era behov?

  Produktägare

Till dig som är

bottom of page